جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

نصب و راه اندازی سامانه دیجیتال ایستگاه درودزن مرودشت - صفحه محتوایی خبر

 

 

نصب و راه اندازی سامانه دیجیتال ایستگاه درودزن مرودشت

نصب و راه اندازی سامانه دیجیتال ایستگاه درودزن مرودشت

 

با تلاش و کوشش همکاران واحد فرستنده های تلویزیونی و اف ام مرکز سامانه دیجیتال ایستگاه درودزن مرودشت نصب و راه اندازی شد.

مناطق دروزدزن و کامفیروز و توابع می توانند شبکه های دیجیتال را برروی کانال 40 به صورتT2   دریافت کنند.

با راه اندازی این ایستگاه بیش از 10000 نفر از دریافت شبکه های دیجیتال با کیفیت عالی بهره مند شدند. این ایستگاه هشتادو دومین ایستگاه استان فارس می باشد که به سامانه دیجیتال مجهز شده است.