جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

نمایش « فرجام» در مرکز زنجان به تولید رسید - صفحه محتوایی خبر

 

 

نمایش « فرجام» در مرکز زنجان به تولید رسید

نمایش « فرجام» در مرکز زنجان به تولید رسید

 

نمایش « فرجام» ماجرای پسردانشجویی است که بر اثر ناآگاهی با افراد بزهکار آشنا میشود و بدنبال آن دچار مخاطرات و مشکلات فراوانی میشود.وی  با امانت گرفتن اتومبیل از دوستان نامعقول خود غافل از اینکه خودرو سرقتی است، توسط پلیس  شناسایی دستگیر می شود و......

تهیه کننده این نمایش فیاض حاجیلو نویسنده غلامرضا مهدیون و کارگردان آن محبوبه نوری است و عباس ادیبی،محبوبه نوری ، میثم برزگر و فیاض حاجیلو در آن ایفای نقش می کنند .