جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

نمایش اراده دوبانوی معلول درمستند امانت - صفحه محتوایی خبر

 

 

نمایش اراده دوبانوی معلول درمستند امانت

  درمستند22دقیقه ای امانت ،همت واراده دوبانوی معلول که یکی فوق لیسانس رشته برق وشاعر است ودیگری با انگشتان پا خوشنویسی می کند ،به تصویر کشیده شده است
یکی از این بانوان که براثر بیماری MSمعلول شده درجستجوی کسی است که اشعارش را خوشنویسی کندوهمین باعث آشنایی وپیوند این دوهنرمند موفق می شود
مستند امانت بیانگر امید وتلاش وموفقیت این دو زن معلول است که درمیدان کار وهنر از دیگران پیشی گرفته اند. پیش تولید این مستندفروردین 90 می باشد وهم اکنون آماده پخش است
عوامل برنامه:

تهیه کننده وکارگردان:منصورقادری پناه،تصویربردار:امیرشجاع حیدری،تدوین:ایمان گرامی

 alt
 alt