سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

همایش معاونان صدای استان ها به کار خود پایان داد - صفحه محتوایی خبر

 

 

همایش معاونان صدای استان ها به کار خود پایان داد


همایش دو روزه معاونان صدای مراکز استان ها پس از برگزاری کارگروه های تخصصی و سخنرانی مدیران ارشد رسانه ملی به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، راهکارهای افزایش رضایت مخاطبان، بررسی روش های افزایش جذابیت جداول پخش شبکه های استانی صدا، ایجاد بانک اطلاعات برنامه های فاخر، بازنگری در فرم های طرح و برنامه های رادیویی و تجدید نظر در کیفیت برگزاری جلسات ارزیابی ستاد و مراکز از مهمترین محورهای بودند که در کارگروه های تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا مصوبات آن افق فعالیت های رادیوهای استانی را در سال پیش رو مشخص کند.

alt