سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

همه ساله نیروهای مستعد در جشنواره حضور پیدا می کنند - صفحه محتوایی خبر

 

 

همه ساله نیروهای مستعد در جشنواره حضور پیدا می کنند

همه ساله نیروهای مستعد در جشنواره حضور پیدا می کنند

 

شهریار کرمی عضو کمیته داوران بخش نمایش رادیویی در گفت و گو با ستاد خبری بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانها درباره ارزیابی اش از آثار ارائه شده به این جشنواره بیان کرد: قطعا برگزاری این جشنواره روی کیفیت آثار تولید کنندگان تاثیر مثبت داشته است. 

وی در ادامه همچنین افزود: من چند سالی است که عضو کمیته داوری بخش نمایش رادیویی هستم و شاهدم که همه ساله نیروهای جوان تر و با استعداد تری به جشنواره راه پیدا می کنند که جای خوشحالی دارد. اما انچه که باید به برخی از آنها آموزش داده شود این است که بین بازیگری تاتر و نمایش رادیویی باید تفاوتی قائل شوند. اما در نهایت به لحاظ کشف استعداد ما یک پله جلوتر رفته ایم. اما در مجموع کارها نیاز دارند تا در بخش تهیه روی آنها سرمایه گذاری شود.

کرمی در پایان نیز در تکمیل گفته هایش عنوان کرد: من فکر می کنم که جذب نیروهای تاتری استان باید اتفاق بیفتد و این رابطه برقرار شود که اگر این تعامل بین رادیو استانها و انجمن های تاتری برقرار شود، می توانیم در جذب نیرو موفق باشیم.