جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

وقتی زکاوت پسر مشکل پدر را حل می کند - صفحه محتوایی خبر

 

 

وقتی زکاوت پسر مشکل پدر را حل می کند

گروه نمايش معاونت صداي مركز يزد نمايشنامه زكاوت را تهيه و توليد مي نمايد.

پسر ميرزا دانشجوي يكي از دانشگاه هاي انگليس مي باشد ولي در آنجا بر عليه استعمارگري انگليسي ها مخالفت مي كند و به زندان مي افتد .

پدر او در يك آبادي به كشاورزي مشغول مي باشد و در كارش نياز به کمک دارد. او در شخم زدن زمين دچار مشكل مي شود، اهالي براي كمك به او روش هايي را مطرح مي كنند ولي ميرزا قبول نمي كند اما پسر ميرزا در زندان راه حلي به ذهنش  مي رسد كه مشكل را ساده كند و داستان ادامه مي يابد كه ........

نمايش نامه زكاوت به تهيه كنندگي و كارگرداني مهدي سرخي زاده از راديو يزد تهيه و توليد مي شود.

از ديگر عوامل اين برنامه مي توان به نقش آفرينان: محمدرضاشجريان - مرتضي نسيم سبحان - مهدي قانع - مهدي سرخي زاده و مهديه شريفي اشاره كرد.

alt