جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

ویژه برنامه های روزجهانی قدس صداوسیمای مرکزخلیج فارس - صفحه محتوایی خبر

 

 

ویژه برنامه های روزجهانی قدس صداوسیمای مرکزخلیج فارس

ویژه برنامه های روزجهانی قدس صداوسیمای مرکزخلیج فارسبه منظور انعکاس حضور گسترده مردم در مراسم راهپیمایی روزجهانی قدس صداوسیمای مرکزخلیج فارس دو ویژه برنامه "روزاسلام" و"روز قدس" راتدارک دیده است.
به گزارش روابط عمومی صداوسیمای خلیج فارس، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان  وروز جهانی قدس رادیوخلیج فارس ویژه برنامه روز اسلام رادرنظرگرفته است.
روز اسلام در180دقیقه به تهیه کنندگی الهام فتاحی همزمان با شروع راهپیمایی وتاپایان آن بصورت زنده ومستقیم با هدف پوشش حماسه حضور مردم خونگرم هرمزگان  در روزقدس پخش خواهد کرد.
حال وهوای این برنامه تهییجی است وازموسیقی باکلام وبی کلام استفاده می شود.
گزارشگران همزمان با شروع راهپیمایی ازچگونگی حضور مردم گزارش تهیه می کنند.
کارشناسان بطور زنده دربرنامه حضور پیدامی کنند وازدوجنبه سیاسی ودینی به مساله قدس وبیداری اسلامی می پردازند وهمچنین یکی ازشاعران استان هم شعردرباره مظلومیت فلسطین اجرا می کند.
سیمای خلیج فارس نیز باهدف انکاس شور، شعوروبصیرت مردم ولایتمدار استان در راهپیمایی روز جهانی قدس وانعکاس این رویداد مهم ویژه برنامه روز قدس تدارک دیده است.
این برنامه درساختار ترکیبی با آیتم هایی همچون: پلاتومجری-کلام نور-کارشناس-سرود –وله –گزارش وانعکاس وپوشش مراسم روز قدس بصورت زنده وسخنرانی پخش خواهد کرد.
روز قدس با دعوت ازکارشناسان به بررسی ابعاد سیاسی ، اجتماعی روزجهانی قدس می پردازد.
روز قدس همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس از ساعت 8:30 صبح تا12:30به تهیه کنندگی سیما محمد پور ازسیمای خلج فارس بر روی آنتن خواهد رفت.