سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

پژوهش ایده " دولت - ملت" به رشته تحریر درآمد - صفحه محتوایی خبر

 

 

پژوهش ایده " دولت - ملت" به رشته تحریر درآمد

پژوهش ایده " دولت - ملت" به رشته تحریر درآمد

پژوهش ایده

پژو هش ایده " دولت ملت " از سوی پژوهشگر صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد به رشته تحریر درآمد.

 بهرام جاودان از کارکنان شبکه استانی دنا، در این تحقیق، تبیین ایده " دولتملت " یا دولت ملی از منظر تعریف، تشخیص عناصر، ملزومات ایجاد و شرایط ماندگاری آن، به طور خاص تبیین شرط مشروعیت، مشارکت و دخالت همه جانبه همه گروه ها و افراد جامعه در تمامی امور کشور را مورد بررسی قرار داده است.

 دراین پژوهش، رضایت همه آحاد و گروه های مختلف جامعه در همه جهات داخلی و بین المللی و تحقق عدالت حقیقی برای پیدایش " دولت – ملت"  پایدار ضروری دانسته شده است. اهمیت موضوع عدالت تا آن حد است که با محقق شدن آن در آینده ، مردم نیز با هر جایگاه فکری، قومیتی و مذهبی حاضرند با همدلی و همزبانی، با تلاش فراوان در توسعه پایدار کشور و حفظ دست آوردهای ملی خود تا پای جان محافظت کنند. این پژوهشگر در قسمتی از تحقیق خود، به تبیین رابطه "دولت" و "ملت" به منزله دو رکن یا به عبارتی دو سازه هر نظام سیاسی یا کشورملی پرداخته و نظام جمهوری اسلامی ایران را که ترکیب ساختار " دولت- ملت"، در قانون اساسی ما بخوبی از جهات مختلف ترسیم شده مورد توجه اساسی قرار داده است.