سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پیام تبریک دکتر دارابی به مناسبت 17 مرداد - صفحه محتوایی خبر

 

 

پیام تبریک دکتر دارابی به مناسبت 17 مرداد

*قلم ناتوان از ادای دین به خبرنگاران است*

پیام تبریک دکتر دارابی به مناسبت 17 مرداد


معاون امور استان‌های صدا و سیما، در پیامی روز خبرنگار را به اهالی رسانه و قلم تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما، دکتر علی دارابی به مناسبت فرا رسیدن هفدهم مرداد که با عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده، در پیامی خطاب به همه اهالی رسانه و قلم، این روز را به آنها تبریک و شادباش گفت.
در پیام معاون امور استانهای رسانه ملی آمده است: در عصری که هر فرد، با در اختیارداشتن یک تلفن همراه یک رسانه کامل است، و انسان معاصر، در بمباران خبرهای سیاه و سفید و زرد، قرارگرفته است، این روزها که تکثر رسانه ها و انفجار اطلاعات، انسان را دچار سردرگمی و تنهایی و تشویش و اضطراب کرده و تاریخ و فرهنگ و اخلاق و هویت انسانها درگیر تغییر و تحریف شده است، آگاهی بخشی و اطلاعرسانی، دعوت به اخلاق و صلح، حرکت در مسیر ریشهها و رویشها، حفظ داشتههای فرهنگی و هنری، از یک سو تعهد حرفهای اصحاب رسانه و خبر و از دیگر سو، نیاز انسان اجتماعی در دنیای متکثر رسانهها به ویژه رسانههای نوین است.
او در ادامه این پیام آورده است: خبرنگار، ققنوس در آتش است؛ درد انسان و انسانیت دارد و خود را به آب و آتش میزند تا رسالت حرفهای خود را ادا کند؛ دیروز در معرکه جنگ و میدان، گواه و خبررسان پیروزیها بود و امروز در تاخت و تاز نفسگیر کرونا پابه پای مردمش شریک غمها و اشکهای آنهاست.
دکتر دارابی در پیام تبریک خود خاطرنشان کرده: خبرنگار، درد مردم دارد. او، زبان گویا و چشمان بینای مردم است و «هر که او آگاهتر، رخ زردتر» اینک اما، گویا قلم ناتوان شده است در انتخاب واژگانی که زبان احساس ما باشد و در ادای دینی به ساحت شما؛ روز خبرنگار، روز اصحاب اندیشه و عشق، و روز گواهان مهربان تاریخ مبارک.