جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

پیشینه ی تعلیم و تربیت قزوین در قاب تصویر - صفحه محتوایی خبر

 

 

پیشینه ی تعلیم و تربیت قزوین در قاب تصویر

صدا و سیمای مرکز قزوین تعلیم و تربیت استان را در مستند تلویزیونی «دانشوران» به تصویر می کشد.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز قزوین، این مستند با رویکردی توصیفی و مصور سیرتکوین نظام آموزشی و تعلیم وتربیت استان قزوین را از دوره ی قاجار تا کنون به تصویرمی کشد.

مستندتلویزیونی«دانشوران» باهدف معرفی پیشینه ی نظام آموزشی استان قزوین، سیر تحول و تطور مقوله ی تعلیم و تربیت در استان قزوین و معرفی چهره های اثر گذار در این حوزه از شبکه ی استانی سیمای مرکز قزوین پخش می شود.
همچنین این مستند شکل گیری فضاهای آموزشی سنتی در دوران قاجار، مکتب خانه های قدیم، تکوین مدارس سنتی تا مدارس پیشرفته ی امروزی، نخستین کتب و نسخ آموزشی قزوین را به مخاطب معرفی می نماید.

مستندتلویزیونی «دانشوران» به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل سروش مهر در سه قسمت 35 دقیقه ای در سیمای مرکز قزوین تولید شده است.

alt