جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

پیوند بین پژوهش و تولید؛ آرمانی که تحقق آن با تردید نگریسته می‌شود - صفحه محتوایی خبر

 

 

پیوند بین پژوهش و تولید؛ آرمانی که تحقق آن با تردید نگریسته می‌شود

پیوند بین پژوهش و تولید؛ آرمانی که تحقق آن با تردید نگریسته می‌شود

 

اگر هدف‌گذاری جشنواره تولیدات مراکز شناسایی آثار برجسته و تقدیر از خالقان آنها برای الگوسازی در نظر گرفته شود، اکنون این هدف تا حد زیادی تحقق یافته است و در حوزه پژوهش، امروز شاهد آثاری هستیم که از نظر روش‌شناسی و اصول نگارش در سطح استاندارد قرار دارند و از نظر پردازش داده‌ها و استنباط و استنتاج از یافته‌ها، قابل قبول هستند. 

در جشنواره‌ها، ویژگی همه ارزیابی‌ها و داوری‌ها، طبقه‌بندی آثار به سه سطح عالی، متوسط و ضعیف است. باید اذعان کرد که اکنون آثار رسیده، در سطح عالی و متوسط هستند و اثر ضعیفی تقریباً‌ وجود ندارد. سطح کیفی برخی از پژوهش‌ها به گونه‌ای است که قابل طرح در جشنواره‌های کشوری بوده و توان رقابت با آثار سایر مراکز دانشگاهی و پژوهشی را دارند. روند رشد و تعالی آثار پژوهشی مراکز ملموس، صعودی و امیدوارکننده است. به نظر می‌رسد برگزاری جشنواره تولیدات مراکز از جهات مختلف به این روند کمک کرده است از جمله:

- ایجاد انگیزه برای تولید آثار فاخر و دارای استانداردهای کیفی بالا از نظر اصول و فنون روش‌شناختی، پردازش داده‌ها، صورت‌بندی یافته‌ها و نگارش گزارش پژوهش

- عینی بودن شاخص‌های ارزیابی و داوری آثار؛ این امر باعث شده تا پژوهشگران در تمام مراحل طراحی، اجرا و نگارش پژوهش، شاخص‌ها و معیارهای اعتبار درونی و برونی و استانداردهای شکلی و محتوایی را در اختیار داشته و مطابق با آن پژوهش خود را پیش برند. 

- هم‌افزایی تجارب و دستاوردهای پژوهشی؛ حضور پژوهشگران برگزیده در جشنواره باعث تعامل، تضارب آرا، تبادل و هم‌افزایی تجارب آنان در زمینه‌های مختلف از جمله گردآوری اطلاعات، داده آمایی و داده‌پردازی می‌شود و با بازگشت آنان به مراکز آموخته‌ها و تجارب به کل پژوهشگران انتقال می‌یابد. 

با این حال و به رغم دستاوردهای امیدبخش هنوز ضعف‌ها و کاستی‌هایی وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است. یکی از مهم‌ترین کاستی‌ها، موضوع پژوهش برنامه‌ای است. ما هنوز نتوانسته‌ایم به الگویی بومی و اثربخش برای «پژوهش برای برنامه‌سازی» دست پیدا کنیم. با توجه به اینکه این نوع پژوهش منحصراً‌ به حوزه پژوهش رسانه ملی مربوط است و مسئله دیگر مراکز علمی – پژوهشی کشور نیست، باید اهتمام جدی‌تر برای طراحی ساختار و محتوای «پژوهش برنامه‌ای» انجام پذیرد. این مستلزم همکاری تنگاتنگ و موثر پژوهشگران و برنامه‌سازان است. پیوند بین پژوهش و تولید آرمانی است که تحقق آن همچنان با تردید نگریسته می‌شود. 

چشم‌انداز پژوهش سازمان تبدیل شدن به مرجع اصلی مطالعات رسانه‌ای در حوزه‌های مختلف است. حوزه پژوهش سازمان و مرکز پژوهش و سنجش افکار به عنوان ستاد واحدهای پژوهش مراکز سهم چشمگیری در تولید دانش بومی در زمینه ارتباطات و رسانه‌ها و زمینه‌های بین رشته‌ای دارد و از جایگاه ویژه‌ای در بین مراکز علمی پژوهشی فعال در این گستره برخودار است. بنابراین شایسته است که هدف گذاری اصلی، تبدیل شدن واحدهای پژوهش مراکز به معتبرترین منبع پژوهش‌های رسانه‌ای و زمینه‌ها و‌ رشته‌های مرتبط، در سطح استان باشد.

محمدرضا رضایی بایندر  - داور كميسيون پژوهش و مدیرکل پژوهش و سنجش