جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

چند انتصاب در صداوسیمای مرکز قزوین - صفحه محتوایی خبر

 

 

چند انتصاب در صداوسیمای مرکز قزوین

چند انتصاب در صداوسیمای مرکز قزوین


مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین در احکام جداگانه ای چند تن از مدیران داخلی صداوسیمای مرکز قزوین را منصوب کرد.
بگزارش دفتر و روابط عمومی صداوسیمای مرکز قزوین آقای معصومی فر با صدور احکام جداگانه ای آقایان احسان قربانی را بعنوان معاون فضای مجازی، مهدی طاهری زاده را بعنوان مدیر تولید سیما، شهرام محسنی دفرازی را بعنوان مدیر اتاق خبر، علی کشاورز نجفی را بعنوان مسئول دفاتر خبری و مجتبی یعقوبی را بعنوان مشاور تولیدات ویژه ی صداوسیمای مرکز قزوین منصوب کرد.
در جلسه ی معارفه ی مدیران جدید صداوسیمای مرکز قزوین آقای معصومی بر لزوم ارتقای سطح تولیدات رادیویی و تلویزیونی تأکید کرد و گفت: تولید آثار کیفی و پر محتوا موجب اثر گذاری بیشتر در مخاطب می شود.
آقای معصومی فر در ادامه با اشاره به رقابت شبکه های خبری و اطلاع رسانی لحظه ای این شبکه ها به مخاطب، حساسیت خبر و اطلاع رسانی در صداوسیمای مرکز قزوین را مضاعف دانست و خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی دقیق، شفاف و حرفه ای موجب توفیق بیشتر شبکه قزوین در هماوردی با سایر رسانه ها می شود.
وی همچنین به نقش فضای مجازی در جذب مخاطب و اطلاع رسانی اشاره و تصریح کرد: فضای مجازی بدلیل ماهیت متفاوت خود مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و این امر ورود خبر و اطلاع رسانی را به این فضا ضروری و اجتناب ناپذیر می کند.
مدیر کل صداوسیمای مرکز قزوین در پایان این جلسه ضمن قدردانی از مدیران پیشین رسانه احکام مدیران جدید را به آنان اعطا کرد.