جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

کاتب به رادیو یزد می آید - صفحه محتوایی خبر

 

 

کاتب به رادیو یزد می آید

گروه نمایش صدای مرکز یزد نمایشنامه کاتب را تهیه و تولید می نماید.

نمایشنامه کاتب داستان خوشنویسی است بنام میرزا طاهر که چند سال قبل به سفارش مردی بنام منوچهر، کتابی را کتابت می کند و وجهی دریافت نمی کند. از آنجایی که میرزا طاهر برای عروسی دخترش نیاز به پول داشت به کتابت کتاب های بیشتری اقدام می کند و در همین زمان سر و کله منوچهر پیدا می شود و داستان ادامه می یابد.....

نمایش کتابت به تهیه کنندگی و کارگردانی: مهدی سرخی زاده و نقش آفرینی: محمدرضا شجریان، محمدرضا امیر خانی، مرتضی نسیم سبحان، زهرا دهقانی زاده و مهدی سرخی زاده از رادیو یزد به روی آنتن می رود.

alt