جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی تصویربرداری خبرنگاران استان خراسان جنوبی - صفحه محتوایی خبر

 

 

کارگاه آموزشی تصویربرداری خبرنگاران استان خراسان جنوبی

کارگاه آموزشی تصویربرداری خبرنگاران استان خراسان جنوبی

خبرنگاران و تصویربرداران ده شهرستان وشش بخش از استان خراسان جنوبی در کارگاه آموزش یکروزه با آخرین مبانی و اصول تصویربرداری تلویزیونی آشنا شدند.

 در این دوره آموزشی که  باهدف ارتقا کیفی تصویربرداری رویدادها و اخباراستان برگزارشد بیش از 15 خبرنگار وتصویربردار از سراسر استان حضور داشتند.

زیبا شناسی تصویری، کادرمناسب خبری، تصویربرداری خبر وحوادث، مبانی تصویردر تلویزیون ونور پردازی از سرفصل های مهم این دوره آموزشی بود.