سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

کامران کاظم زاده: جشنواره‌ها ایجاد همدلی می کنند - صفحه محتوایی خبر

 

 

کامران کاظم زاده: جشنواره‌ها ایجاد همدلی می کنند

کامران کاظم زاده: جشنواره‌ها ایجاد همدلی می کنند

 

داور کمیسیون صدای بیستمین  جشنواره تولیدات رادیویی وتلویزیونی مراکز استان‌های صدا و سیما گفت: جشنواره‌ها می‌توانند و باید ایجاد همدلی کنند، باید مجال حضور و بروز استعدادها و خلاقیت‌ها و میدان آزمون نوآوری و جسارت در برنامه‌سازی باشند و به همگرایی سازمانی و ایجاد احساس هویت سازمانی و فردی منجرشود.

کامران کاظم زاده داور کمیسیون صدای بیستمین  جشنواره تولیدات رادیویی وتلویزیونی مراکز استان‌های صدا و سیما در گفت‌وگو با ستاد خبری جشنواره درباره سطح آثار و نظر داوران در این دوره گفت: در میان آثار جشنواره برنامه‌هایی بودند که از لحاظ ساختار، شکل نویی ارائه کرده بودند و امیدواریم از آن برنامه‌ها، هم در شبکه‌های تهرانی و هم استانی الگوبرداری شود.

کاظم‌زاده در مقایسه آثار امسال با دوره قبل گفت: همگی در سطح قابل قبولی بودند و این در مقایسه با سالیان قبل یعنی پیشرفت.

وی اظهار کرد: شیوه جمع‌آوری آثار که در واقع از روی مجموعه شاهد ستاد بوده، مستقیما برنامه‌سازان را درگیر رقابت جشنواره‌ای نکرده و در واقع به نوعی به ارزیابی مرکز تبدیل شده است. شاید ایجاد تغییراتی در شیوه رقابت‌ها بتواند کمک کند، اما آنچه به ایجاد انگیزه مربوط می‌شود دقیقا به ماجراهای بعد از جشنواره و نحوه برخوردهای تشویقی با منتخبین مرتبط است و این باری است که بخش اعظم آن بر دوش مدیران محترم مراکز است.

داور کمیسیون صدای بیستمین  جشنواره تولیدات رادیویی وتلویزیونی مراکز استان‌های صدا و سیما درباره نقش جشنواره‌ها گفت: جشنواره‌ها می‌توانند و باید ایجاد همدلی کنند، باید مجال حضور و بروز استعدادها و خلاقیت‌ها باشند، باید میدان آزمون نوآوری و جسارت در برنامه‌سازی باشند، بایستی به همگرایی سازمانی و ایجاد احساس هویت سازمانی و فردی منجرشود و عرصه‌ای برای تبادل تجربیات و توانمندی‌ها فراهم آورد.

وی عنوان کرد: به نظر من باید در شیوه انتخاب آثار تحول ایجاد کرد تا راه برای نوآوران و انگیزه‌داران بازتر شود. در حوزه‌های تخصصی مثل برنامه‌های کودک و نوجوان و خردسال باید عرصه‌های جداگانه‌ای ایجاد شود و تمرکز و توجه بیشتری مبذول شود.همچنین حوزه تخصصی موسیقی هم باید به‌طور ویژه و جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

کاظم زاده تاکید کرد: توجه بعد ازجشنواره به همه آنان که مشارکت کردند و خصوصا برگزیدگان، از دیگر بایسته‌های جشنواره استان‌ها است، زیرا امروزه بیش از هر چیز به حس تعلق سازمانی داشتن و احساس هویت کردن نیازمندیم، خصوصا در رادیو که چراغ فروزان گذشته آن رو به خاموشی است.