جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

گذری به جاده ابریشم کوچک از صدای جهان بین مرکز چهارمحال و بختیاری - صفحه محتوایی خبر

 

 

گذری به جاده ابریشم کوچک از صدای جهان بین مرکز چهارمحال و بختیاری

 

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری: مستند 35 دقیقه ای "دزپارت" یا دژپارت نگاهی دارد به جاده ای با نام جاده ابریشم کوچک که در عصر باستان، کاربردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی داشته است.

دزپارت جاده ای پلکانی است که گذشتگان بر کوه و سنگ، آن را بنا کردند و معماری جاده سازی را نخستین بار در سخت گذرترین تنگه ها و دره های فلات مرکزی ایران به رخ جهانیان کشیدند. این جاده 250 کیلومتری، راهی میانبر برای اتصال فلات مرکزی ایران ( اصفهان) و خوزستان با پایتخت باستانی ایران یعنی پارس(فارس) بوده و در دورانی نیز به عنوان جاده استراتژیک و نظامی برای کمک رسانی از فلات ایران به خوزستان مورد استفاده قرار گرفته است. در دوره ای از تاریخ نیز، این جاده به عنوان جاده بازرگانی شناخته می شد و در بسیاری از دوران تاریخی به عنوان ایل راه و برای کوچ ایل و قبایل مختلف ایران زمین از جمله قوم بختیاری و لر استفاده شده است.
زهرا اردستانی به عنوان تهیه کننده، گوینده و محقق در مستند"جاده دز پارت" با دعوت از کارشناسان مختلف به بررسی قدمت این جاده و نقش آن در کوچ ایل و قبایل مختلف ایران زمین از جمله قوم بختیاری و لر می پردازد. با گذر از این جاده پای صحبت مردم عشایر نشسته و با آداب و رسوم، آواها و موسیقی های محلی بیشتر آشنا می شویم.