سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

گردش آسیاب های بادی خراسان جنوبی در شبکه خاوران - صفحه محتوایی خبر

 

 

گردش آسیاب های بادی خراسان جنوبی در شبکه خاوران

مستند آسبادها، تاریخچه علمی شکل گیری و ساخت آسیاب بادی های خراسان جنوبی را به تصویر می کشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز خراسان جنوبی، در این مستند که بیشتر به زمینه های علمی و مراحل شکل گیری و ساخت آسبادها می پردازد، به بهانه بازسازی یک آسباد (آسیاب بادی)،  تاثیر آن را از نظر علمی و اقلیمی دقیق و کامل مورد بررسی قرار داده و به ضرورت استفاده درست از نیروی لایزال طبیعت و سازش با شرایط سخت پرداخته است.

در این مستند چگونگی شکل گیری بادهای 120 روزه و مسیر عبور آنها، چگونگی تاسیس آسبادها در این مسیر و تشخیص دقیق مکان ها به جهت بهره وری بیشتر، به تصویر کشیده شده است.

رویکرد اصلی مستند "تطابق انسان با محیط برای رفع نیازهای خود" است، اینکه انسان در هر شرایطی خود را با محیط وفق داده و از آن برای رفع نیازهای اولیه خود استفاده می کند.

 این مستند در یک قسمت 40 دقیقه ای به تهیه کنندگی جمشید مجددی در سیمای خراسان جنوبی ( شبکه خاوران ) تولید شده است .

alt