سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

یک انتصاب در مرکز سیمای استان ها - صفحه محتوایی خبر

 

 

یک انتصاب در مرکز سیمای استان ها

یک انتصاب در مرکز سیمای استان ها

یک انتصاب در مرکز سیمای استان ها

مدیرکل طرح و هماهنگی تولید مرکز سیمای استان ها در حکمی امیربوالی را به سمت مدیرهماهنگی تولید برنامه های نمایشی آن اداره کل منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس و استان ها، مهدی رفیعی در این حکم ارتقاء شان و جایگاه علمی شورای برررسی فیلمنامه مرکز سیمای استان ها را با حضور مستمر کارشناسان برجسته درون و برون سازمانی از مهمترین اقدامات مدیریت هماهنگی تولید برنامه های نمایشی برشمرده و ابراز امیداوری کرده است بوالی فرآیند سفارش، دریافت، تصویب فیلمنامه و رصد فرآیند تولید در مرکز سیمای استان ها را نظام مند و مصوبات شورای سیاستگذاری مرکز سیمای استان ها را عملیاتی نمایند.

بنابراین گزارش، بوالی دانش آموخته کارشناسی ارشد تولید سیما از دانشکده صدا و سیما و پیش از این مدیریت امور برنامه های اداره کل طرح و برنامه مرکز سیمای استان ها را بر عهده داشته است.