سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

یک انتصاب در معاونت امور استان ها - صفحه محتوایی خبر

 

 

یک انتصاب در معاونت امور استان ها

مدیرخدمات فناوری اطلاعات معاونت امور استان ها در حکمی سمیه پشندی را به سمت مدیر بخش نرم افزارهای کاربردی خدمات فن آوری اطلاعات معاونت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت استان ها ، محمد امین شبیه خوانی در این حکم با اشاره به توانمندی های خانم پشندی مهمترین ماموریت ایشان را برنامه ریزی، آموزش و نظارت بر استقرار و بهره برداری از سیستم اتوماسیون فرآیند تولید صدا و سیمای مراکز برشمرده و افزوده است: لازم است به منظور استفاده بهینه از نرم افزارهای کاربردی معاونت، برنامه ریزی برای آسیب شناسی و ساماندهی مجموعه نرم افزاری انجام شود.

alt