سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

"اشک کارمانیا"روایتی دیگر از تاریخ کرمان - صفحه محتوایی خبر

 

 

"اشک کارمانیا"روایتی دیگر از تاریخ کرمان

ماجرای جنگ های اردوان پنجم پادشاه اشکانی و کاراکالا امپراطور روم و حوادثی که بر سرزمین کارمانیا (کرمان قدیم) رفته دستمایه نمایشی به نام " اشک کارمانیا" قرار گرفته که مرتضی مطلق آن را نوشته و کارگردانی کرده است.

این نمایش 30 دقیقه ای برگرفته از کتاب" تاریخ ده هزار ساله ی ایران " تالیف عبدالعظیم رضایی است و به ماجرای خواستگاری کاراکالا امپراطور روم از دختر اردوان پنجم می پردازد. توطئه ای که به منظور جبران شکست های امپراطور روم از اشکانیان و برقراری صلح و آرامش در سرزمین کارمانیا طراحی شده بود و با شکست مواجه شد و پیروزی ها ی اردوان بر رومیان ادامه یافت اما سرانجام اردشیر بابکان به میدان آمد و پس از فتح اسپادانا (اصفهان ) و ایساتیس(یزد) به کارمانیا(کرمان) حمله کرد و آرامش را از ساکنان این خطه گرفت.....

"اشک کارمانیا" را مرتضی مطلق کارگردانی، فرجام شهابی تهیه و علی زارعی صدابرداری کرده است.

افکتور:شقایق اسدی، بازیگران: ناصر پاک گهر، مژگان نیک طبع، علیرضا صالحی، مرتضی دامغانی، نوید نقیبیو مرتضی مطلق...     

alt