جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

95 درصد رضایتمندی مخاطبان شبکه بوشهر - صفحه محتوایی خبر

 

 

95 درصد رضایتمندی مخاطبان شبکه بوشهر

95 درصد رضایتمندی مخاطبان شبکه بوشهر

 

95 درصد از مخاطبان برنامه های نشان دار (برند) شبکه بوشهر در حد زیاد و خیلی زیاد رضایت کامل دارند.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز بوشهر سید حسین ناظر مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر در مراسم تکریم و معارفه معاون سیمای این مرکز با اعلام این مطلب گفت: بر اساس میانگین نظر سنجیهای مرکز پژوهش و افکار سنجی رسانه ملی در سال گذشته از پنج برنامه نشان دار رادیویی سلام بوشهر ، گنجینه خلیج فارس ، سی مو سی تو ، پنج دری و سرای مهر و پنج برنامه نشان دار تلویزیونی شونشینی ، بچه های آفتاب ، سکو ، فصل رویش و یه خونه یه دریا بیش از 95 درصد از مخاطبان در حد زیاد و خیلی زیاد اظهار رضایتمندی کامل کرده اند.

مدیر کل صدا وسیمای مرکز بوشهر با تاکید بر 3 اصل نیاز ، میل و مصلحت در مخاطب محوری برنامه های شبکه بوشهر گفت: برنامه شبانه زنده تلویزیونی « شونشینی » با 91 درصد مخاطب و 3/95 درصد رضایتمندی و برنامه صبحگاهی زنده رادیویی « سلام بوشهر» با 67 درصد مخاطب و 98 درصد رضایتمندی در صدر نظر سنجیها و قضاوت مخاطبان قرار دارند.

سید حسین ناظر با اشاره به نقش شبکه های استانی در تقویت فرهنگ بومی محلی و ایجاد وحدت و هم افزایی مخاطبان گفت: در این نظر سنجیها در زمینه گسترش فرهنگ و آداب و رسوم بومی ،زبان ، گویش ، لهجه و پوشش محلی 72 درصد از مخاطبان عملکرد شبکه بوشهر را موفق توصیف کرده اند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر از اعتماد و اطمینان مخاطبان بعنوان اصلی ترین سرمایه رسانه نام برد و گفت: بر اساس نظر سنجی مرکز پژوهش و افکار سنجی رسانه ملی 80 درصد از مخاطبان در حد زیاد و خیلی زیاد نسبت به پخش اخبار صدا و سیمای مرکز بوشهر اعتماد و اطمینان دارند.

در این مراسم از ربع قرن خدمات رسانه ای آقای ابراهیم عباسی قدردانی و آقای سید حمید طاهری بعنوان معاون سیمای مرکز بوشهر معرفی شد.