جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

SNG با تجهیزات HD در مرکز لرستان - صفحه محتوایی خبر

 

 

SNG با تجهیزات HD در مرکز لرستان

SNG با تجهیزات HD در مرکز لرستان

 

با پیگیری های دکتر شیروی مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان  و حمایت معاون محترم امور استان ها و توجه ویژه معاون محترم توسعه و فناوری رسانه سازمان ، SNG مرکز لرستان تحویل گرفته شد .

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، این SNG با دیش اتوماتیک، تجهیزات HD و به صورت اصلی و رزرو تجهیز شده که UPS آن قابلیت پخش ۴۰دقیقه برنامه در صورت قطع برق را دارد . این واحد در صورت نیاز با نصب یک دستگاه میکسر صدا و تصویر کوچک به راحتی قابلیت تبدیل شدن به OB Van را دارد.

قیمت حال حاضر آن با خودرو حدود ۳۵ میلیارد ریال است که تجهیزات آن از محل بودجه های عمرانی استان خریداری شده و خودرو بنز آن از طرف معاونت توسعه و فناوری رسانه اختصاص یافته است .