Skip to Content
عطر خدا
رمضان
کلیپ پیتکو
کلیپ پیتکو
کلیپ لالایی
کلیپ لالایی
باز کن پنجره ها را
موسیقی " باز کن پنجره ها را " با موضوع 12 فروردین در واحد...
نظر شما در مورد موسیقی مراکز چیست؟
a.b.c.d.
% آرا
50% 1 عالی
0% 0 خوب
0% 0 متوسط
50% 1 ضعیف

کل آرا: 2
چه مه ری
پروین ضرغام      دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰
لطفا ترجمه فارسی اشعار محلی برای استفاده شنوندگان ...
گوهر خاک
پروین ضرغام      چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۵:۱۲
خیلی زیبا است...