حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۷

جشنواره

 

 

در دوران بازسازی راديو و تلويزيون همانند ساير نهادها بسط و گسترش پيدا كرد و به زاد و ولد پرداخت. مراكز استانها يكي پس از ديگري صاحب شبكة استاني شدند و مراكز قديمي مشمول بازسازي و تحو

ل گرديدند. اينك زمان توليد و عرضة آثار برتر بود و مراكز صداوسيما براي مشاركت در يك رقابت سالم و شرافتمندانه و تبادل تجربيات نیازمند يك تريبون عمومي بودند. با اين اهداف ، نطفة يك رخداد عظيم فرهنگي و هنري در جلسة مورخ 27/9/70 شوراي عالي طرح و برنامة سازمان صداوسيما منعقد شد و معاونت امور استانها مأموريت يافت تا آيين­نامه برگزاري جشنوارة توليدات مراكز را تدوين و به تصويب رياست سازمان برساند. اين مهم در مورخ 3 اسفند 70 13محقق گشت و طي نامة شماره 221/5649/23- 5/12/70  جهت اجرا به حوزة معاونت مجلس و امور شهرستان­ها(همان سال) ابلاغ شد.

طبق این آیین­نامه­ها، هدف از برگزاری جشنواره که هر سال یک بار، در یکی از مقاطع زمانی ثابت و مشخص و مناسب سال، و در یکی از مراکز صداوسیما در شهرستان­ها برگزار می­شود، تبلیغ فرهنگ معیار، تلاش در جهت تقویت و انسجام فرهنگی کشور، ایجاد فرصت به منظور شناخت و تبادل تجربیات برنامه­سازان، تقویت انگیزه­های ابتکار و خلاقیت در عوامل برنامه­ساز و... موارد دیگری است که در مقدمه آیین­نامه مذکور، مشروحاً به آنها اشاره شده است.

 طبق آیین­نامه مصوب، جشنواره؛ که کلاً فعالیتی سازمانی و غیرانتفاعی تشخیص داده شده است، دارای ارکانی است که مهمترین آنها شورای برگزاری جشنواره و دفتر مرکزی جشنواره  می­باشد.

جشنواره اول تا چهارم توليدات مراكز صداوسیماي جمهوري اسلامي در ارديبهشت ماه سالهای  1372 تا 76 در مجتمع آموزشی رفاهی زيباكنار واقع در استان گيلان برگزار شد، پس از آن پنجمین جشنواره در استان فارس شهر شيراز، و به ترتیب ششمین جشنواره در مرکز آبادان، هفتمين و هشتمین جشنوارة توليدات مراكز استان­هاي سازمان در زیبا کنار، نهمین جشنوارة سال 1380 در مرکز آذربایجان غربی شهر ارومیه، دهمین جشنواره خرداد ماه 1381 در کرمان، يازدهمين جشنواره سال بعد در اردبیل، دوازدهمین جشنواره خرداد ماه 1383 در یزد، سیزدهمین جشنواره در آذربایجان شرقی شهر تبریز، چهاردهمين جشنوارة خرداد 1385 در اصفهان، پانزدهمین جشنوارة تولیدات رادیویی و تلویزیونی از 21 تا 24 خرداد در استان مازندران برگزار شد، جشنواره شانزدهم نیز در خرداد ماه 1387 در 27 تا 30 خرداد 1387 در استان فارس شهر شیراز ، جشنواره هفدهم در استان هرمزگان و بالاخره پس از چهار سال وقفه جشنواره هجدهم در آذربایجان شرقی شهر تبریز برگزار شد و

طبق برنامه ریزیهای انجام گرفته  قرار است در سالجاری جشنواره­ی نوزدهم در استان خوزستان شهر اهواز برگزار شود.